Język polski
Język niemiecki
Język angielski
Język francuski
zapytanie ofertowe na system stransportu wewnętrznego dla zakładu nr.2 w Białogardzie
data dodania: 21 sierpnia 2019 r.
W celu wyeliminowania ręcznego przemieszczania produktów rybnych w procesie produk-cyjnym, co prowadzić będzie również do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny oraz organizacji pracy zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie do Stanpol Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny nr.2, ul. Rogowskiego 2, 78-200 Białogard : SYSTEM TRANSPOTU WEWNĘTRZNEGO na który składać się będzie 1) Przenośnik rybich tusz ze stanowiskiem odlodowania i odgławiania 2)Przenośnik ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (odpad rybny) z filetowania 3)Przenośnik ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z trymowania 4)Przenośnik, transporter rolkowy (grawitacyjny) 90 st. Wraz ze stanowiskiem bandowania W załaczeniu pełna wersja zapytania ofertowego.

Dokument pdf - pobierz