Język polski
Język niemiecki
Język angielski
Język francuski
Siedziba firmy
Stanpol Sp. z o.o.
al. 3 Maja 44
76-200 Słupsk
sekretariat:
telefon:
+48 59 848 29 60
+48 59 843 18 67
faks
+48 59 843 18 68
e-mail:
office@stanpol.net
Zakłady produkcyjne
Zakład produkcyjny nr 2
ul. Rogowskiego 2
78-200 Białogard
telefon:
+48 94 312 79 07
Zakład produkcyjny nr 3
ul. Kołobrzeska 46
78-200 Białogard
telefon:
+48 94 312 11 88
faks
+48 94 312 40 34
EXTENT A
Stanpol Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, al. 3 Maja 44
B
Zakład produkcyjny nr 2
78-200 Białogard, ul. Rogowskiego 2
C
Zakład produkcyjny nr 3
78-200 Białogard, ul. Kołobrzeska 46