Słupsk 19 / 07 /2021

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA ZOSTAŁA ZŁOŻONA PRZEZ :
FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski , z siedzibą Wielichowo 29c, 76-200 Słupsk
UZASADNIENIE :
Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w ramach w/w postępowania.
Została złożona jako kompletna oraz otrzymała najwyższą ilość punktów w kryteriach : cena 60% , okres gwarancji 20% i czas reakcji serwisu 20%.
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH :
Do dnia 16/07/2021 do godz. 11 wpłynęły oferty :
1) SOLISYS Marcin Świątek, ul. Bułgarska 19a , 93-362 Łódź
2) ENERGIA POMORZE Sp. z o.o. , ul. Szczecińska 42, 75-137 Koszalin
3) FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski, Wielichowo 29c, 76-200 Słupsk
4) INTEK-TECH Technika Instalacji Prażuch Piotr, ul. Kościuszki 4/2, 48-388 Kamiennik

Szczegółowe informacje o wynikach postępowania zawierające : I. Informację o wyborze najkorzystniejszej ofert, II. Informacje o złożonych ofertach, III. Informacje o ocenie ofert, IV. Informacje o ofertach odrzuconych, V. Informacje o zawarciu umowy, znajdują się do wglądu w Biurze Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, Słupsk