Słupsk 30 / 09 /2021

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty :FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski z siedzibą Wielichowo 29c, 76-200 Słupsk

Uzasadnienie:

Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w ramach w/w postępowania, została złożona jako kompletna oraz otrzymała najwyższa ilość punktów w kryteriach cena 60%, okres gwarancji 20% i czas reakcji serwisu 20%.

II. Informacja o złożonych ofertach

Do dnia 29.09.2021r. do godz. 11:00 wpłynęła jedna oferta:

FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski , Wielichowo 29c, 76-200 Słupsk

III. Informacja o ocenie ofert

Do oceny została zakwalifikowana jedna oferta, która spełniała warunki udziału w postepowaniu, została złożona w sposób prawidłowy oraz jej zakres był spójny z zakresem przedmiotu zamówienia.

Nr oferty / Nazwa i adres Oferenta /

1  / FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski Wielichowo 29c, 76-200 Słupsk / Liczba punktów w kryteriach – Łączna ilość punktów 100,00 / Cena 60% – 60,00 /  Gwarancja 20% – 20,00 /     Czas reakcji serwisu 20% –  20,00 /

IV. Informacja o ofertach odrzuconych

Brak ofert odrzuconych.

V. Informacja o zawarciu umowy

Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia może być zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania. Na decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty nie przysługuje odwołanie.

Szczegółowe informacje o wynikach postępowania zawierające : I. Informację o wyborze najkorzystniejszej ofert, II. Informacje o złożonych ofertach, III. Informacje o ocenie ofert, IV. Informacje o ofertach odrzuconych, V. Informacje o zawarciu umowy, znajdują się do wglądu w Biurze Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, Słupsk