Słupsk 27 / 09 /2021

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Decyzją komisji powołaną do wybrania najkorzystniejszej oferty jest złożenie zamówienia na zakup PRZEMYSŁOWEGO PORCJOMATU RYB – KRAJALNICA PORCJUJĄCA Z SORTOWNIKIEM WAGOWYM do firmy FFT Sp. z o.o. .
UZASADNIENIE :
Komisja powołana w celu wyboru najkorzystniejszej oferty postanowiła ,iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FFT Sp. z o.o. , ul. Mikołowska 50, 41-400 Mysłowice , uzyskując w ocenie 95 pkt., w odniesieniu do oceny firmy Zatoka-Tech Poland Sp. z o.o., która uzyskała w postępowaniu 54,74 pkt.
Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w ramach w/w postępowania.
Została złożona jako kompletna oraz otrzymała następującą ilość punktów w kryteriach : cena 80% , okres gwarancji 15% .

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH :
Do dnia wskazanego w zapytaniu ofertowym, 25/09/2021 do godz. 23:59 wpłynęły oferty od :
• FFT Sp. z o.o. , ul. Mikołowska 50, 41-400 Mysłowice – data wpływu 25/09/2021, godz.21:36, na adres e-mail piotr@stanpol.net oraz office@stanpol.net
• Zatoka-Tech Poland Sp. z o.o., ul.Starodworska 1, 80-137 Gdańsk – data wpływu 25/09/2021, godz.22:36, na adres e-mail piotr@stanpol.net oraz office@stanpol.net

Szczegółowe informacje o wynikach postępowania zawierające : I. Informację o wyborze najkorzystniejszej ofert, II. Informacje o złożonych ofertach, III. Informacje o ocenie ofert, IV. Informacje o ofertach odrzuconych, V. Informacje o zawarciu umowy, znajdują się do wglądu w Biurze Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, Słupsk