Słupsk 11/ 08 /2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Słupsk, dnia 11.08.2022r.

ZAMAWIAJĄCY: STANPOL SP. Z O.O., Aleja 3 Maja 44, 76-200 SŁUPSK

W wyznaczonym terminie, na złożenie ofert na dzień 11/08/2022, do godz. 8:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Podjęto decyzję o powtórzeniu zapytania ofertowego z możliwością składania ofert do dnia 19/08/2022 do godz. 8:00.

Dodatkowe informacje związane z wynikiem postępowania można uzyskać u Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie wraz z załącznikami oraz informacja o wyniku postępowania, zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 01/03/08/2022) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upłynął w dniu 27.05.2022r. do godz. 12:00