Słupsk 16/ 12 /2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Słupsk, dnia 16.12.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY: STANPOL SP. Z O.O. Aleja 3 Maja 44 76-200 SŁUPSK

Informacja o zakończeniu postępowania z dnia 15.11.2022r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z ustawą kodeks cywilny i zasadą konkurencyjności określonej w Wytycznych wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, Działanie 1.13 Innowacje dla przedsięwzięcia pod nazwą

„Sporządzenie projektu i wykonanie przebudowy przyłącza elektroenergetycznego przy zakładzie przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. przy ul. Rogowskiego w Białogardzie.”

Informujemy, że z uwagi na kwotę oferty znacznie przekraczającą zakładany budżet

dla części 1

„Opracowanie projektu technicznego przebudowy przyłącza elektroenergetycznego obiektu zakładu przetwórstwa ryb STANPOL Sp. z o.o. przy ul. Rogowskiego w Białogardzie. Projekt należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia instalacji fotowoltaicznej oraz uzgodnienie niniejszego projektu z ENERGA OPERATOR S.A.

oraz

brak złożonych ofert dla Części 2

„Wykonanie przebudowy istniejącego przyłącza elektroenergetycznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym przyłącza, o którym mowa w części 1. Roboty instalacyjne muszą być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej”

unieważniamy postępowania. Jednocześnie informujemy ,iż wkrótce zostanie powtórzone postępowania ogłoszeniem o ofertę.

Dodatkowe informacje związane z wynikiem postępowania można uzyskać u Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie wraz z załącznikami oraz informacja o wyniku postępowania, zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 06/15/11/2022) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upłynął w dniu 23.11.2022r. do godz. 15:00