Słupsk 09/ 09 /2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Rozstrzygnięcie dla postępowania :
„Zakup, dostawa i montaż konstrukcji nośnej gruntowej pod instalację fotowoltaiczną o mocy 500 kW zlokalizowaną na terenie zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie”

została złożona 1 oferta w dniu 8.09.2022r. przez firmę:
Lionpower sp. z o.o.
os Leśne 2a
64-980 Trzcianka
NIP 7831806991

Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym i został przyjęta do podpisania umowy i realizacji.

Dodatkowe informacje związane z wynikiem postępowania można uzyskać u Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie wraz z załącznikami oraz informacja o wyniku postępowania, zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 04/30/08/2022) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upłynął w dniu 08.09.2022r. do godz. 08:00