Słupsk 16/ 12 /2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Słupsk, dnia 16.12.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY: STANPOL SP. Z O.O. Aleja 3 Maja 44 76-200 SŁUPSK

Informacja o zakończeniu postępowania z dnia 28.11.2022r.

Zakup i dostawa inwerterów i optymalizatorów mocy do instalacji fotowoltaicznych do budowy demonstracyjnej instalacji PV o mocy 500 kW produkującej prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46
w Białogardzie.

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

DLA CZĘŚCI NR 1 – ZAKUP I DOSTAWA INWESTERÓW FOTOWOLTAICZNYCH
FORECO Damian Szramowiak ul. Portowa 13b lok. 144, 76-200 Słupsk
Uzasadnienie:
Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w ramach w/w postępowania, została złożona jako kompletna oraz otrzymała najwyższa ilość punktów w kryteriach cena 50% i czas dostawy 50% , Czas dostawy : 7 dni

DLA CZĘŚCI NR 2 – ZAKUP I DOSTAWA OPTYMALIZATORÓW MOCY
STAR-SUN Karol Strzelec ul. Jurajska 4/126 02-699 Warszawa
Uzasadnienie:
Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w ramach w/w postępowania, została złożona jako kompletna oraz otrzymała najwyższa ilość punktów w kryteriach cena 50% i czas dostawy 50%. Czas dostawy : 5 dni

II. Informacja o złożonych ofertach
Do dnia 02.12.2022r. do godz. 08:00 wpłynęły następujące oferty:

DLA CZĘŚCI NR 1 – ZAKUP I DOSTAWA INWESTERÓW FOTOWOLTAICZNYCH
Nr oferty Nazwa Oferenta/ Adres Oferenta / Data wpływu
1 Eco4planet Sp. z o.o. , ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa , 30.11.2022 godz. 16:00
2 FORECO Damian Szramowiak, ul. Portowa 13b lok. 144, 76-200 Słupsk, 01.12.2022 godz. 13:47
3 PHU Lumifil , ul. Wojska Polskiego 66 86-100, Świecie , 02.12.2022 godz. 01:41

DLA CZĘŚCI NR 2 – ZAKUP I DOSTAWA OPTYMALIZATORÓW MOCY
Nr oferty Nazwa Oferenta/ Adres Oferenta / Data wpływu
1 Eco4planet Sp. z o.o. , ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa , / 30.11.2022 godz. 16:00
2 FORECO Damian Szramowiak, ul. Portowa 13b lok. 144, 76-200 Słupsk , / 01.12.2022 godz. 13:47
3 PHU Lumifil , ul. Wojska Polskiego 66 , 86-100 Świecie , / 02.12.2022 godz. 01:41
4 STAR-SUN Karol Strzelec, ul. Jurajska 4/126 , 02-699 Warszawa , / 01.12.2022 godz. 15:04

III. Informacja o ocenie ofert
Do oceny zostały zakwalifikowane dwie oferty, które spełniały warunki udziału
w postepowaniu, zostały złożone w sposób prawidłowy oraz ich zakres był spójny
z zakresem przedmiotu zamówienia.
DLA CZĘŚCI NR 1 – ZAKUP I DOSTAWA INWESTERÓW FOTOWOLTAICZNYCH
NR OFERTY NAZWA I ADRES OFERENTA Liczba pkt. CENA 50% Liczba pkt. CZAS DOSTAWY 50% ŁĄCZNA LICZBA PKT
1 Eco4planet Sp. z o.o. / ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa / pkty 41,15 + 38,89 = 80,04
2 FORECO Damian Szramowiak, ul. Portowa 13b lok. 144, 76-200 Słupsk / pkty 50,00+ 50,00 =100,00
3 PHU Lumifil, ul. Wojska Polskiego 66, 86-100 Świecie / pkty 32,20+ 50,00=82,20

DLA CZĘŚCI NR 2 – ZAKUP I DOSTAWA OPTYMALIZATORÓW MOCY
Nr oferty Nazwa Oferenta/
Adres Oferenta Liczba pkt. CENA 50% Liczba pkt. CZAS DOSTAWY 50% ŁĄCZNA LICZBA PKT
1 Eco4planet Sp. z o.o. , ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa / pkty 47,94+50,00=97,94
2 FORECO Damian Szramowiak, ul. Portowa 13b lok. 144, 76-200 Słupsk / pkty 49,23+35,71=84,95
3 PHU Lumifil, ul. Wojska Polskiego, 66 86-100 Świecie / pkty 27,37+8,06=35,43
4 STAR-SUN Karol Strzelec, ul. Jurajska 4/126, 02-699 Warszawa / pkty 50,00+ 50,00=100,00

IV. Informacja o ofertach odrzuconych : Nie odrzucono żadnej z ofert.
V. Informacja o zawarciu umowy :
Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia może być zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania. Na decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty nie przysługuje odwołanie.

Dodatkowe informacje związane z wynikiem postępowania można uzyskać u Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie wraz z załącznikami oraz informacja o wyniku postępowania, zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 01/28/11/2022) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upłynął w dniu 02.12.2022r. do godz. 08:00