Słupsk 29/ 09 /2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Słupsk, dnia 29.09.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY: STANPOL SP. Z O.O. Aleja 3 Maja 44 76-200 SŁUPSK

Informacja o zakończeniu postępowania z dnia 09.09.2022r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z ustawą kodeks cywilny i zasadą konkurencyjności określonej w Wytycznych wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, Działanie 1.13 Innowacje dla przedsięwzięcia pod nazwą

„Zakup i dostawa inwerterów i optymalizatorów mocy do instalacji fotowoltaicznych do budowy demonstracyjnej instalacji PV o mocy 500 kW produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie”.

Informujemy, iż nie złożono żadnej oferty.

Dodatkowe informacje związane z wynikiem postępowania można uzyskać u Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie wraz z załącznikami oraz informacja o wyniku postępowania, zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 01/09/09/2022) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upłynął w dniu 19.09.2022r. do godz. 08:00