Słupsk 06 / 03 /2023

PROTOKÓŁ WYBORU  OFERTY

Raport z pracy komisji powołanej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na :

zakup CIĄGNIK SIODŁOWY dla Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ,

w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr. 00014-6524.4-OR1600002/18 z dnia 30.04.2019, w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców / dostawców, zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 24 lutego 2023 roku na stronie internetowej www.stanpol.net oraz zostało wysłane w wiadomościach e-mail do następujących potencjalnych dostawców :

 1. DBK Sp. z o.o. – p.kutowicz@grupadbk.co w dniu 23/02/2023  o godz. 16:23
 2. Scania Polska  Sp. z o.o. –pawel.morka@scania.pl w dniu 23/02/2023  o godz. 16:24
 3. Volvo Polska Sp. z o.o. – Grzegorz.swietlak@volvo.com w dniu 23/02/2023  o godz. 16:47
 4. ESA Trucks Polska Sp. z o.o. – k.zawieja@esatrucks.pl w dniu 23/02/2023  o godz. 16:55

Termin składania ofert określono do dnia 05 marca 2023 r.

Komisja w składzie :

 • Katarzyna Wołejko – Dyrektor Zarządzająca
 • Piotr Rystwej – Dyrektor ds.Technicznych i Bhp
 • Andrzej Najman – Dyrektor ds.Ekonomicznych

Po zapoznaniu się z ofertami od następujących oferentów :

 • Scania Polska  Sp. z o.o.   – data wpływu 02/03/2023, godz.10:30 , dostarczono osobiście do sekretariatu spółki Stanpol
 • ESA Trucks Polska Sp. z o.o.  – data wpływu 02/03/2023, godz.10:36, na adres e-mail piotr@stanpol.net  
 • Volvo Polska Sp. z o.o.  – data wpływu 03/03/2023, godz.10:57, na adres e-mail piotr@stanpol.net
 • DBK Sp. z o.o. – data wpływu 03/03/2023, godz.12:03, na adres e-mail piotr@stanpol.net

Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym, żadna nie została odrzucona.

Komisja postanowiła ,iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ESA Trucks Polska Sp. z o.o. , ul. Ks.Wawrzyniaka 1, 62-052 Komorniki,  uzyskując w ocenie 100 pkt., najwyższą wśród oferentów.  

Firma ESA Trucks Polska Sp. z o.o., uzyskał w postępowaniu największą liczbę punktów, zaproponowała najniższą cenę , czego wynikiem jest decyzja komisji w celu wybrania najkorzystniejszej oferty, o złożenie zamówienia na zakup Ciągnika siodłowego marki DAF , model XG 480 FT 4×2.

Przyczyny braku podziału zamówienia na części – potencjalnie nie było możliwości podziału zamówienia na części. Zamówienie dotyczyło samochodowego ciągnika siodłowego który może być dostarczony wyłącznie w całości.

Pełna treść protokołu wyboru oferty znajduje się w Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk.

W imieniu komisji : Piotr Rystwej