Słupsk 28 / 03 /2022

PROTOKÓŁ WYBORU  OFERTY

Raport z pracy komisji powołanej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na :

Zakup zintegrowanego systemu RCP – rejestracji czasu pracy oraz rozliczeń pracy w centrach kosztowych zakładów produkcyjnych Stanpol Sp. z o.o. zlokalizowanego w Zakładzie Produkcyjnym nr.3 w Białogardzie  ,

w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr. 00014-6524.4-OR1600002/18 z dnia 30.04.2019, w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców / dostawców, zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 18 marca 2022 roku na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr. ID 01/18/03/2022) oraz www.stanpol.net

Termin składania ofert określono do dnia 25 marca 2022 r.

Komisja w składzie :

 • Katarzyna Wołejko – Dyrektor Zarządzająca
 • Piotr Rystwej – Dyrektor ds.Technicznych i Bhp
 • Andrzej Najman – Dyrektor ds.Ekonomicznych

Po zapoznaniu się z ofertami od następujących oferentów :

Po zapoznaniu się z ofertami które wpłynęły do końca dnia 25/03/2022, wyznaczonego w zapytaniu ofertowym na składanie ofert ocenie poddano oferty od następujących podmiotów :

1) OLPRINT Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10 bud.A11 – w dniu 25/03/2022 o godz. 09:15, złożona osobiście w biurze Stanpol Sp. z o.o.

2) SKALMEX Sp. z o.o., w dniu 25/03/2022,  o godz. 12:30 dostarczone przesyłką kurierską 

3) AUTO ID Polska S.A. ul.Wł.Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków – w dniu 25/03/2022 o godz.13:10 , dostarczona przesyłką kurierską

4) BIOSYS Sp. z o.o., oś. Na Stawach 6/24, 34-200 Sucha Beskidzka – w dniu 25/03/2022, o godz.13;10 dostarczona przesyłką kurierską,

5) SYSTEM SECURITY Sp. z o.o. – w dniu 25/03/2022, godz. 11:43, dostarczono poprzez e-mail

6) HSK DATA LTD Sp. z o.o., ul.E.Godlewsiego 22, 30-198 Kraków, w dniu 25/03/2022 o godz. 12:41, dostarczono poprzez e-mail w wiadomości zabezpieczonej hasłem. Hasło zostało dosłane w dniu 28 marca o godz. 09:17.

 Po wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne dodatkowe oferty.

Po zapoznaniu się z ofertami nie zidentyfikowano ofert podlegających odrzuceniu.

Ocena i wybór najkorzystniejszej ze złożonych ofert odbył się dla poszczególnych składowych zapytania.

W zapytaniu ofertowym, zamówienie podzielono na dwie części  A oraz B :

A – Przedmiotem zamówienia pierwszej składowej sytemu jest – oprogramowanie do systemu rejestracji czasu pracy oraz rozliczania pracy w centrach kosztowych ,

B – Przedmiotem zamówienia drugiej składowej sytemu jest – wyposażenie sprzętowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu rejestracji czasu pracy oraz rozliczania pracy w centrach kosztowych

W zapytaniu ofertowym dopuszczono możliwość składania częściowych ofert, tzn. oferent mógł złożyć ofertę na wszystkie A,B składowe systemu lub na pojedynczą składową zamówienia A lub B.

PODSUMOWANIE OCENY OFERT

 • OLPRINT Sp. z o.o. :  /pkt= = 78,40 + 20,00  =  98,40 uzyskanych punktów oferta WYGRYWAJĄCA
  • SKALMEX Sp. z o.o.: /pkt= = 49,56 + 15,00  =  64,56 uzyskanych punktów
  • AUTO ID Polska S.A.:  /pkt= = 39,53 + 10,00  =  49,53 uzyskanych punktów
  • BIOSYS Sp. z o.o. :  /pkt= = 46,30 + 5,00 =  51,30 uzyskanych punktów
  • SYSTEM SECURITY Sp. z o.o.:/pkt= = 80,00 + 15,00  =  95,00 uzyskanych punktów
  •  HSK DATA LTD Sp. z o.o.: /pkt= = 37,10 + 10,00 =  47,10 uzyskanych punktów

Wszystkie oferty spełniały wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym, żadna nie została odrzucona.

Wygrywająca oferta OLPRINT Sp. z o.o. , uzyskała w postępowaniu największą, 98,40 liczbę punktów , wśród ocenionych podmiotów, wygrywający zaproponował cenę nieznacznie wyższą (o 2%) od najniższej złożonej oferty przez SYSTEM SECURITY Sp. z o.o zaś zaoferował najdłuższy okres gwarancji. Wynikiem zdobycia największej sumy punktów, decyzją komisji OLPRINT Sp. z o.o. złożył najkorzystniejszą ofertę, i postanowiła o złożenie zamówienia do OLPRINT Sp. z o.o..  

Zapytanie ofertowe umożliwiało złożenie ofert na poszczególne składniki systemu w związku z czym spełniono wymóg podziału zamówienia na części.

Pełna treść protokołu wyboru oferty znajduje się w Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk.

W imieniu komisji : Piotr Rystwej