Słupsk 20 / 03 /2023

PROTOKÓŁ WYBORU  OFERTY

Raport z pracy komisji powołanej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na :

zakup URZĄDZENIE TRANSPOTU WEWNĘTRZNEGOSTANOWISKO WYSYPYWANIA, ODLODOWANIA I PRZEKAZANIA NA LINIĘ OBRÓBCZĄ TUSZ RYB dla Stanpol Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny nr.3, ul. Kołobrzeska 46, 78-200 Białogard ,

w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr. 00014-6524.4-OR1600002/18 z dnia 30.04.2019, w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców / dostawców, zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 07 marca 2023 roku na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr. ID 01/07/03/2023) oraz www.stanpol.net

Termin składania ofert określono do dnia 18 marca 2023 r.

Komisja w składzie :

  • Katarzyna Wołejko – Dyrektor Zarządzająca
  • Piotr Rystwej – Dyrektor ds.Technicznych i Bhp
  • Andrzej Najman – Dyrektor ds.Ekonomicznych

DO WYŻEJ WYMIENIONEGO POSTĘPOWANIA NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA

Pełna treść protokołu wyboru oferty znajduje się w Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk.

W imieniu komisji : Piotr Rystwej