Słupsk 05/09/2022

PROTOKÓŁ KONKURENCYJNEGO TRYBU WYBORU DOSTAWCY

raport z pracy komisji powołanej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na :

zakup

ZADANIE 1 – „Stacja redukcji ciśnienia dla gazów spożywczych CO2 oraz N2”

ZADANIE 2 – „Mieszalnik gazów spożywczych CO2 oraz N2”

ZADANIE 3 – „Analizator gazów w opakowaniach zapakowanych w atmosferze ochronnej”

ZADANIE 4 -„System badania szczelności opakowań zapakowanych w atmosferze ochronnej”

ZADANIE 5 – „Gaz do pakowania produktów rybnych w zmodyfikowanej atmosferze”

ZADANIE 6 – „Tacki oraz folia barierowa do pakowania w zmodyfikowanej atmosferze”

ZADANIE 7 – „Emitery CO2 do tacek zamykanych w atmosferze ochronnej”

ZADANIE 8 – „Zakup surowca do przeprowadzenia badań”

dla Stanpol Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny nr.3, ul. Kołobrzeska 46, 78-200  Białogard,

w związku z realizacją operacji związanej z umową o dofinansowanie nr 00001-6520.13-OR1100001/21 z dnia 10/05/2022, pt. : „Opracowanie innowacyjnych metod pakowania w zmodyfikowanej atmosferze wybranych asortymentów produktów rybnych w warunkach produkcyjnych.” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, Działanie 1.13 „Innowacje”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” ,

w celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 23 sierpnia 2022 roku na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl pod numerem 02/23/08/2022 oraz na stronie internetowej www.stanpol.net

Termin składania ofert określono do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Komisja w składzie :

 • Katarzyna Wołejko – Dyrektor Zarządzająca
 • Piotr Rystwej – Dyrektor ds.Technicznych i Bhp
 • Andrzej Nejman – Dyrektor ds.Ekonomicznych

Po zapoznaniu się z ofertami które wpłynęły od następujących oferentów :

 • Witt Polska Sp. z o.o., ul.Bulwar Dedala 16a, 54-130 Wrocław – data wpływu 29/08/2022, godz.14:30, osobiście do sekretariatu Stanpol Sp. z o.o. – dla zadania 1
 • Witt Polska Sp. z o.o., ul.Bulwar Dedala 16a, 54-130 Wrocław – data wpływu 29/08/2022, godz.14:30, osobiście do sekretariatu Stanpol Sp. z o.o. – dla zadania 2
 • Witt Polska Sp. z o.o., ul.Bulwar Dedala 16a, 54-130 Wrocław – data wpływu 29/08/2022, godz.14:30, osobiście do sekretariatu Stanpol Sp. z o.o. – dla zadania 3
 • Witt Polska Sp. z o.o., ul.Bulwar Dedala 16a, 54-130 Wrocław – data wpływu 29/08/2022, godz.14:30, osobiście do sekretariatu Stanpol Sp. z o.o. – dla zadania 4
 • Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A., ul. Przemysłowa 5, 75-216 Koszalin – data wpływu 30/08/2022 godz. 08:40 , Listem poleconym ZPO nr.00 659007730179591193 – dla zadania 4
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TECH GAZ SI S.C. Tadeusz Idzi, Wojciech Sułek, ul.Łąkowa 7a, 72-300 Gryfice , data wpływu 26/08/2022 godz.9:00,  Listem poleconym nr.00159007734411997007 – dla zadania 5
 • Do zadań nr. 6, 7, 8 nie wpłynęła w wyznaczonym terminie żadna oferta

         Analiza ofert według kryteriów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym :

          Cena oferty : (waga kryterium została określona na 100%)

Zadanie 1 oferty złożyli

– Witt Polska Sp. z o.o., – cena 20.500,00 Eur   

Więcej ofert dla zadania 1 nie wpłynęło                    

  Sposób wyboru i podsumowanie analizy oferty

          Cena : (pkt=cena netto z najtańszej ofert./cena netto oferty przedstawionej) *100pkt*100%)

 • Witt Polska Sp. z o.o., /pkt= (20.500,00 Eur /20.500,00 Eur) x100 x100% = 100 pkt/

PODSUMOWANIE OCENY OFERT

 • Witt Polska Sp. z o.o., / pkt = 100 uzyskanych punktów – oferta WYGRYWAJĄCA

Oferta spełniały wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Komisja postanowiła ,iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Witt Polska Sp. z o.o., ul.Bulwar Dedala 16a, 54-130 Wrocław , uzyskując w ocenie 100 pkt.

Firma Witt Polska Sp. z o.o., uzyskał w postępowaniu największą liczbę punktów zaproponowała najniższą cenę czego wynikiem jest decyzja komisji w celu wybrania najkorzystniejszej oferty, o złożenie zamówienia na zakup Stacja redukcji ciśnienia dla gazów spożywczych CO2 oraz N2 Witt 684NGA z osprzętem w celu realizacji operacji.

————————————————————————————————————————————–

Zadanie 2 oferty złożyli

– Witt Polska Sp. z o.o., – cena 40.563,00 Eur   

Więcej ofert dla zadania 2 nie wpłynęło                    

  Sposób wyboru i podsumowanie analizy oferty

          Cena : (pkt=cena netto z najtańszej ofert./cena netto oferty przedstawionej) *100pkt*100%)

 • Witt Polska Sp. z o.o., /pkt= (40.563,00 Eur /40.563,00 Eur) x100 x100% = 100 pkt/

PODSUMOWANIE OCENY OFERT

 • Witt Polska Sp. z o.o., / pkt = 100 uzyskanych punktów – oferta WYGRYWAJĄCA

Oferta spełniały wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Komisja postanowiła ,iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Witt Polska Sp. z o.o., ul.Bulwar Dedala 16a, 54-130 Wrocław , uzyskując w ocenie 100 pkt.

Firma Witt Polska Sp. z o.o., uzyskał w postępowaniu największą liczbę punktów zaproponowała najniższą cenę czego wynikiem jest decyzja komisji w celu wybrania najkorzystniejszej oferty, o złożenie zamówienia na zakup Mieszalnik gazów spożywczych CO2 oraz N2  Witt MG50 – 2ME Analog GB w celu realizacji operacji.

————————————————————————————————————————————–

Zadanie 3 oferty złożyli  

– Witt Polska Sp. z o.o., – cena 5.429,00 Eur   

Więcej ofert dla zadania 3 nie wpłynęło                    

  Sposób wyboru i podsumowanie analizy oferty

          Cena : (pkt=cena netto z najtańszej ofert./cena netto oferty przedstawionej) *100pkt*100%)

 • Witt Polska Sp. z o.o., /pkt= (5.429,00 Eur/5.429,00 Eur) x100 x100% = 100 pkt/

PODSUMOWANIE OCENY OFERT

 • Witt Polska Sp. z o.o., / pkt = 100 uzyskanych punktów – oferta WYGRYWAJĄCA

Oferta spełniały wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Komisja postanowiła ,iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Witt Polska Sp. z o.o., ul.Bulwar Dedala 16a, 54-130 Wrocław , uzyskując w ocenie 100 pkt.

Firma Witt Polska Sp. z o.o., uzyskał w postępowaniu największą liczbę punktów zaproponowała najniższą cenę czego wynikiem jest decyzja komisji w celu wybrania najkorzystniejszej oferty, o złożenie zamówienia na zakup Analizator gazów w opakowaniach zapakowanych w atmosferze ochronnej OXYBABY Premium 6.0 o2/Co2,w celu realizacji operacji.

————————————————————————————————————————————–

Zadanie 4 oferty złożyli

 – Witt Polska Sp. z o.o., – cena 19.200,00 Eur x 4,7413 zł  =  91.032,96 zł netto

– Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A., – cena 12.999 zł netto

Więcej ofert dla zadania 4 nie wpłynęło                    

  Sposób wyboru i podsumowanie analizy oferty

          Cena : (pkt=cena netto z najtańszej ofert./cena netto oferty przedstawionej) *100pkt*100%)

 • Witt Polska Sp. z o.o., /pkt= (12.999,00 zł/91.032,96 zł) x100 x 100% = 14,28 pkt/
  • TEPRO S.A., /pkt= (12.999,00 zł/12.999,00 zł) x100 x 100% = 100 pkt/

PODSUMOWANIE OCENY OFERT

 • Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A., / pkt = 100 uzyskanych punktów – oferta WYGRYWAJĄCA
  • Witt Polska Sp. z o.o., / 14,28 pkt

Oferty spełniały wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Komisja postanowiła ,iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A., ul. Przemysłowa 5, 75-216 Koszalin , uzyskując w ocenie 100 pkt.

Firma Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A.,  uzyskał w postępowaniu największą liczbę punktów zaproponowała najniższą cenę czego wynikiem jest decyzja komisji w celu wybrania najkorzystniejszej oferty, o złożenie zamówienia na zakup System badania szczelności opakowań zapakowanych w atmosferze ochronnej Tepro, w celu realizacji operacji.

————————————————————————————————————————————-

Zadanie 5 oferty złożyli  

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TECH GAZ SI S.C., – cena 8.536,53 zł netto 

Więcej ofert dla zadania 5 nie wpłynęło                    

  Sposób wyboru i podsumowanie analizy oferty

          Cena : (pkt=cena netto z najtańszej ofert./cena netto oferty przedstawionej) *100pkt*100%)

 • PW TECH GAZ SI S.C., /pkt= (8.536,53 zł /8.536,53 zł) x100 x100% = 100 pkt/

PODSUMOWANIE OCENY OFERT

 • PW TECH GAZ SI S.C., / pkt = 100 uzyskanych punktów – oferta WYGRYWAJĄCA

Oferta spełniała wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Komisja postanowiła ,iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TECH GAZ SI S.C. Tadeusz Idzi, Wojciech Sułek, ul. Łąkowa 7a, 72-300 Gryfice , uzyskując w ocenie 100 pkt.

Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TECH GAZ SI S.C. uzyskał w postępowaniu największą liczbę punktów zaproponowała najniższą cenę czego wynikiem jest decyzja komisji w celu wybrania najkorzystniejszej oferty, o złożenie zamówienia na zakup gazów N oraz CO2 wraz z dzierżawą

wiązek butlowych z gazami do pakowania produktów rybnych w zmodyfikowanej atmosferze ,w celu realizacji operacji.

————————————————————————————————————————————–

Zadanie 6 oferty złożyli  

– nie wpłynęły oferty dla zadania 6

————————————————————————————————————————————-

Zadanie 7 oferty złożyli  

– nie wpłynęły oferty dla zadania 7

————————————————————————————————————————————–

Zadanie 8 oferty złożyli  

– nie wpłynęły oferty dla zadania 8

PODSUMOWANIE OCENY OFERT 6 , 7 , 8.

Do zadań 6, 7, 8 nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym zastosowany zostanie wyjątek w konkurencyjnym trybie wyboru dostawców i zakup nastąpi z wolnej ręki w wyniku zapytania o cenę.

Niniejszy protokół z postępowania konkurencyjnego trybu wyboru dostawców został zakończony w dniu 05 września 2022

Treść protokołu została również opublikowana na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl w dniu 06 września 2022, w ogłoszeniu ID nr 02/23/08/2022

Pełna treść protokołu wyboru oferty znajduje się w Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk.

W imieniu komisji : Piotr Rystwej