Słupsk 08 / 10 /2021

PROTOKÓŁ WYBORU  OFERTY

Raport z pracy komisji powołanej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na :

zakup WÓZEK WIDŁOWY dla Stanpol Sp. z o.o. , Zakład Produkcyjny nr.3, ul. Kołobrzeska 46, 78-200 Białogard

w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr. 00014-6524.4-OR1600002/18 z dnia 30.04.2019, w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców / dostawców, zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 27 września 2021 roku na stronie internetowej www.stanpol.net oraz zostało wysłane w wiadomościach e-mail do następujących potencjalnych dostawców :

  1. Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. – marek.stoppa@linde-mh.pl , info@linde-mh.pl w dniu 27/10/2021  o godz. 18:26
  2. Jungheinrich Polska Sp. z o.o. – info@jungheinrich.com.pl w dniu 27/10/2021  o godz. 18:27
  3. Emtor Sp. z o.o. – slups@yale.emtor.pl , m.adamczyk@yale.emtor.pl w dniu 27/10/2021  o godz. 18:28

Termin składania ofert określono do dnia 05 października 2021 r.

Komisja w składzie :

  • Katarzyna Wołejko – Dyrektor Zarządzająca
  • Piotr Rystwej – Dyrektor ds.Technicznych i Bhp
  • Andrzej Najman – Dyrektor ds.Ekonomicznych

Po zapoznaniu się z ofertami od następujących oferentów :

  • Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.  – data wpływu 5/10/2021, godz.21:53, na adres e-mail piotr@stanpol.net oraz office@stanpol.net
  • Jungheinrich Polska Sp. z o.o. – data wpływu 04/10/2021, godz.14:16, (w dniu 05/10/2021, o godz. 06:51 otrzymano ofertę w treści nie zmienioną lecz na naszą prośbę, oferta została podzielona na trzy osobne oferty , dotyczące poszczególnych zapytań na różne typy wózków)  na adres e-mail piotr@stanpol.net oraz office@stanpol.net
  • Emtor Sp. z o.o.  – data wpływu 04/10/2021, godz.11:05, na adres e-mail piotr@stanpol.net

Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym, żadna nie została odrzucona.

Komisja postanowiła ,iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Emtor Sp. z o.o. , Oddział Słupsk, ul. Poznańska 75 , 76-200 Słupsk uzyskując w ocenie 96,89 pkt., najwyższą wśród oferentów.  

Firma Emtor Sp. z o.o.  , uzyskała w postępowaniu 100 pkt. – największą liczbę punktów, zaproponowała najniższą cenę oraz najdłuższy okres gwarancji, czego wynikiem jest decyzja komisji w celu wybrania najkorzystniejszej oferty, o złożenie zamówienia na zakup wózka widłowego Yale GLP16VX.

Przyczyny braku podziału zamówienia na części – potencjalnie nie było możliwości podziału zamówienia na części. Zamówienie dotyczyło wózka widłowego który może być dostarczony wyłącznie w całości. Ogólny podział zamówienia dla umowy o dofinansowanie, dotyczącej wózków widłowych, miał miejsce poprzez przeprowadzenie osobnych postępowań konkurencyjnego wyboru dostawcy.

Pełna treść protokołu wyboru oferty znajduje się w Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk.

W imieniu komisji : Piotr Rystwej