Słupsk 15 / 12 /2023

W załączeniu znajduje się plik pdf wraz z załącznikami dotyczący Sprawozdania z realizacji operacji – Raport z badań i analiz wyników z realizacji operacji pn. „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb”

Umowa o dofinansowanie nr 00005-6520.13-OR1600002/20 z dnia 12.10.2020 r.,
w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, w ramach działania 1.13. Innowacje naukowe lub techniczne, o których mowa w art. 26 i art.44 ust. 3 rozporządzenia 508/2014, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
 

Oryginalne sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk, Instytucie Rybactwa Śródlądowego Pib w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 10 oraz Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamencie Rybołówstwa, Warszawa ul. Wspólna 30

Przygotował : Piotr Rystwej