Na inwestycje w Stanpol otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

„Poprawa konkurencyjności oraz jakości i bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy oraz produkcji zakładów przetwórstwa rybnego Stanpol sp. z o.o., poprzez zakup innowacyjnych i wydajnych maszyn, urządzeń oraz środków transportu wewnętrznego w celu udoskonalenia procesów przetwórstwa rybnego, pełniejszego i efektywniejszego wykorzystywania zasobów i surowców oraz zwiększenia wykorzystania odpadów i odrzutów.”

Cel operacji:
1. Powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem ryb.

Przyczyniła się również do realizacji założonych celów pośrednich:
1. Oszczędność energii lub zmniejszenie oddziaływania na środowisko.
2. Wzrost zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych.
3. Zwiększenie udziału w procesie przetwórczym produktów akwakultury ekologicznej.
4. Poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego.

Współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach priorytetu 5. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Wspieranie obrotu i przetwarzanie w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” na lata 2014-2020.

Beneficjent: Stanpol sp. z o.o., Al. 3 Maja 44, 76-200 Słupsk