Stanpol Sp. z o.o. rozwija się również przy współudziale Unii Europejskiej dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 2.5 „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu”. Sfinalizowany projekt 00099-61712-SW1600016/14 pod nazwą „Poprawa konkurencyjności oraz jakości i bezpieczeństwa produkcji zakładów produkcyjnych Stanpol Sp. z o.o. poprzez zakup maszyn i urządzeń do procesów przetwórstwa rybnego oraz zakup środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego” pozwolił między innymi na powiększenie o 2 samochody specjalistyczne, chłodnicze naszej floty, zakup specjalistycznych wózków widłowych do pracy w magazynach mroźniczych, na wykonanie systemu obniżania do 4 st.C wody produkcyjnej itp., czy też na działania pro ekologiczne na które składaja się zakupy amoniakalnych chłodnic powietrza, systemu oczyszczania dymu wędzarniczego. W zrealizowanym projekcie również uwzglęniono poprawę warunków pracy poprzez zakup m.in.automatycznych suszarek do butów produkcyjnych, szafek socjalnych, systemu sygnalizacji bezpieczeństwa „Człowiek w komorze” do tuneli zamrażalniczych oraz magazynów mroxniczych. Nie zapomnieliśmy także o zwiększeniu jakości produkowanych wyrobów kupując specjalistyczne maszyny i urządzenia do obróbki ryb. Całkowita wartość dofinansowania, pomocy w ramach całej operacji wynosiła 1 033 149,60 PLN, zaś wkład własny wynosił 688.766,40 PLN.