We wrześniu 2020 roku Stanpol Sp. z o.o, uzyskała wsparcie Unii Europejskiej w ramach działania 3.4 Dotacje na Kapitał Obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Projekt dotyczył wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek  epidemii COVID-19. Pomoc finansowa w wysokości 335.513,28 PLN udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Więcej informacji o wsparciu przedsiębiorców na stronie http://www.mapadotacji.gov.pl/