Wsparcie w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Umowa zawarta w ramach działania 1.13 Innowacje, w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Tytuł operacji: Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z innych gatunków ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim od 22 lipca 2019 r.

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej i transferu wiedzy

Beneficjenci: Port Fish Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytutu Badawczy
Stanpol Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe PIRS Sp. z o.o.
ZIT Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Czas trwania: 1 kwietnia 2020 r.–31 grudnia 2021 r.

Budżet projektu: 7 949 696,60 zł

Umowa zawarta w ramach działania 1.13 Innowacje,
w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego
środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy,
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020