Wsparcie w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Umowa zawarta w ramach działania 1.13 Innowacje, w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Tytuł operacji: Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej i transferu wiedzy

Beneficjenci: 

Stanpol Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)
Port Fish Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Rybna MARKO Adam Laskowski
Instytut Rybactwa Śródlądowego im.Stanisława Sakowicza

Czas trwania: 1 października 2020 r.–31 października 2021 r.

Budżet projektu: 6 493 282,38 zł

 

Umowa zawarta w ramach działania 1.13 Innowacje,
w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego
środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy,
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020