W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz poprawy warunków pracy wraz z bezpieczeństwem i higieną pracy, zamierzamy kupić:
WÓZEK WIDŁOWY dla Zakładu Produkcyjnego nr 3 ,ul. Kołobrzeska 46, 78-200 Białogard
W załączeniu pełna treść zapytania ofertowego – pobierz pdf